Honda to Pay $96.5 Million to Settle Takata Airbag Probe